Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik do Decyzji nr 39/2017 Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie z dnia 30.03.2017 roku, dla dokumentowania obiegu korespondencji jawnej prowadzi się niżej wymione ewidencje:

a) dziennik korespondencyjny,

b) dziennik podawczy,

c) książkę doręczeń,

d) rejestry dzienników, książek ewidencyjnych i teczek o charakterze jawnym,

e) rejestry poczty dla odpowienich rodzajów przesyłek - zgodnie z wymogami przepisów o pracy poczty specjalnej,

f) dziennik telegramów,

g) dziennik ewidencji przepisów,

h) dziennik ewidencji nośników informacji,

i) inne rejestry, ewidencje pomocnicze właściwe dla poszczególnych pionów służbowych.

 

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2017
Data modyfikacji : 31.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba udostępniająca informację:
Klaudyna Konarzewska Zespół ds.Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry