Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Miejska Policj w Krośnie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

Link do usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

 http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-kienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Komenda Miejska Policji w Krośnie funkcjonuje pod skróconą nazwą -  KMP_Krosno

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym; Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego doręczania przez interesantów dokumentów do Komendy Miejskiej Policji w Krośnie:

ul. Lwowska 28
38-400 Krosno
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Dokumenty podpisane cyfrowo można doręczyć przy użyciu nośników umożliwiających zapis elektronicznego urzędowego poświadczenia odbioru (pendrive, CD-RW, dyskietka magnetyczna 3,5).

Metryczka

Data publikacji : 15.09.2015
Data modyfikacji : 02.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudyna Konarzewska
Osoba udostępniająca informację:
Klaudyna Konarzewska Zespół do spraw Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Klaudyna Konarzewska
do góry