Kontrole - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Działalność Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie podlega nadzorowi  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego. W ramach nadzoru funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Krośnie podlega kontroli, którą wykonują komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.


Terminy, tematy oraz wyniki przeprowadzonych kontroli w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie znajdują się w rocznych sprawozdaniach z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie.

Metryczka

Data publikacji : 02.02.2017
Data modyfikacji : 31.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba udostępniająca informację:
Klaudyna Konarzewska Zespół ds.Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry