Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

 
W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji, obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
 
1. Komendant Komisariatu Policji w Dukli
 
rok 2023
 
 
2. Komendant Komisariatu Policji w Jedliczu
 
 
 
3. Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie
 

Metryczka

Data publikacji : 27.02.2018
Data modyfikacji : 26.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Buczyński
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Buczyński Jednosobowe stanowisko ds.Komunikacji Społecznej KMP Krosno
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry