Podstawy prawne działania KMP w Krośnie - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Podstawy prawne działania KMP w Krośnie

 
Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), komendant miejski Policji jest organem administracji rządowej. Zasięg terytorialny jego działania odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Jest on przełożonym policjantów i pracowników Policji na terenie swojego działania, a powierzone zadania wykonuje przy pomocy komendy miejskiej Policji.
 
Komendy miejskie Policji funkcjonują w miastach na prawach powiatu. Terenem ich działania są powiaty grodzki i ziemski.
 
Komendant Miejski Policji w Krośnie jest zatem organem właściwym sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.
 
Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Krośnie określają:
 
1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (z późn. zm.) - tekst jednolity
 
 
 
 

 

Metryczka

Data publikacji : 24.06.2009
Data modyfikacji : 08.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba udostępniająca informację:
asp.Paweł Buczyński Zespół ds.Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry