Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Krośnie

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Krośnie:


 Kierownictwo:
     - Komendant Miejski Policji
     - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
     - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 
Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
     - Wydział Kryminalny
     - Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
     - Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 
Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
     - Wydział Prewencji
     - Wydział Ruchu Drogowego
     - Komisariat Policji w Dukli
     - Komisariat Policji w Jedliczu
     - Komisariat Policji w Rymanowie
     - Posterunek Policji w Korczynie
 
Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie
    organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
     - Wydział Wspomagający
     - Zespół Bezpieczeństwa Informacji
     - Jednoosobowe stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
     - Jednoosobowe stanowisko do spraw prawnych
     - Jednoosobowe stanowisko do spraw komunikacji społecznej
    
    
    

 

Metryczka

Data publikacji : 25.08.2022
Data modyfikacji : 21.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Buczyński
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry