Zagadnienia dotyczące dostępności - Komenda Miejska Policji w Krośnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zagadnienia dotyczące dostępności

Zagadnienia dotyczące dostępności

Koordynator do spraw dostępności Komendy Miejskiej Policji w Krośnie


asp.szt. Mariusz Kielar -  Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Krośnie
 
telefon:
47 828 34 54
sekretariat:
47 828 34 53
 
e-mail:
mariusz.kielar@rz.policja.gov.pl
 
adres:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
ul. Lwowska 28
38-400 Krosno

Do zadań koordynatora do spraw dostępności KMP w Krośnie należy w szczególności:


1.    Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez KMP w Krośnie;
2.    Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez KMP w Krośnie zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;
3.    Monitorowanie działalności KMP w Krośnie, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Plany działania Komendy Miejskiej Policji w Krośnie na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują swoim zakresem trzy obszary dostępności:

1.    Dostępność architektoniczna
2.    Dostępność informacyjno-komunikacyjna
3.    Dostępność cyfrowa

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 30.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Buczyński
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Buczyński
do góry